Stunt-kor ble permanent

Høgskolens lektorer tok på seg finluene og dannet et mannskor på impuls. Nå satser de på å beholde luene og synge mer.

- Vi skulle egentlig bare synge tre sanger den ene lunsjkonserten, forteller korist Alf Gunnar Eritsland, førstelektor ved lærerutdanningen på HiO.
- Men så ble vi revet med og kunne godt tenke oss å synge mer.

Først ut

Koret ble opprettet i forbindelse med en Bjørnson-markering i festsalen, der forfatter Torgeir Rebolledo Pedersen var invitert til å framføre et kåseri om nasjonalsangen. Da trengte han noen mannsstemmer som kunne akkompagnere i bakgrunnen.

- Rikard Nordraak, som la melodi til Bjørnsons dikt, komponerte melodien for menn, sier Eritsland.
- Dermed ble mannskoret til. Men det har foreløpig ikke noe navn.

Torgeir Rebolledo Pedersen tolket nasjonalsangen svært bokstavelig. Koret fikk synge en mildere versjon av nasjonalsangen i bakgrunnen. Foto: Ragnhild Lunner

Særegen tradisjon

Høgskolen i Oslo har aldri tidligere hatt et eget mannskor. Koret består av mannlige lektorer og faglige ansatte fra hele Høgskolen, og de fleste er fra lærerutdanningen.

Prorektor og korleder Per Arne Olsen har lenge sett behovet for et eget mannskor på Høgskolen.

- Det at menn kommer sammen og gjør noe så mykt som å synge, det er helt særegent! Dette er en norsk tradisjon vi må hegne om, mener han.

Olsen ser for seg at koret kan samarbeide med både Bislet-Bækkens Ublandede damekor og studentkoret Gullstrupene.

Da nordmennene misforsto

- Luene våre er viktige, mener Alf Gunnar Eritsland.

- Men de er hvite på grunn av en misforståelse. Da Norges første mannskor skulle opprettes på 1800- tallet, var vi i union med Sverige. Og det var svenske studenter som dukket opp på første øvelse. Studentene hadde hvite studentluer på seg. Dermed antok nordmannen at sangere skulle ha hvite luer. Det er historien om hvordan den norske, hvite sangluen ble til, humrer han.

- Og en sånn har alle som synger i skikkelig mannskor.

Luene til koret er en viktig del av imaget. Men en misforståelse er årsaken til at de er hvite. Foto: Ragnhild Lunner

Planene fremover

Koret har foreløpig tre sanger på repertoaret, men de har planer om å lære seg flere.

- Det hadde vært artig å lære seg noen festlige sanger vi kan stille opp med i høvelig lag, sier Eritsland.
- Mannskorsang er staut og har stor bredde.